KOULUTUSPALVELUT

 

KORJUUYRITYKSILLE

 

Työmallikoulutus pähkinänkuoressa

· Kohderyhmänä hakkuukoneen-, ajokoneen- ja yhdistelmäkoneenkuljettajat

· Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa ja Metsäavain Oy:n vahvaa data-analytiikkaosaamista. Kouluttajina toimivat kokeneet ammattilaiset

· Koulutuksesta hyötyvät eri tasoiset kuljettajat. Tutkimuksien mukaan oikeat työmenetelmät nostavat tuottavuutta, vähentävät polttoaineen kulutusta sekä parantavat työturvallisuutta ja työssä jaksamista

 

Koulutuksen vaiheet

1. Koulutusprojektin suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.

2. Koulutettavien kuljettajien lähtötason kartoitus ja konedatan analysointi koulutusta edeltävältä ajalta.

3. Työmenetelmäohjaus, valmennus

4. Konedatan analysointi seurantajaksolla, kuljettajan työmenetelmien kehittymisen arviointi, jatkovalmennus.

 

Koulutuksessa huomioidaan mm. seuraavia tekijöitä:

· Hallittu koneen ja nosturin käyttö

· Kouran kulkeman matkan minimointi

· Oikean työmallin valinta metsän, hakkuutavan ja koneen mukaan

· Työsuoritteiden tasaisuus

· Käsiajolla tehty syöttö vs. automaattiajo

· Muuhun kuin prosessoitiin käytetyn ajan osuus työajasta

· Kulutuksen vaihtelevuus

· Ajokoneella oikea kuorman keräämisen ja purkamisen työmalli

· Koko puunkorjuuketjun suunnitelmallisuus, tehokkuus ja kommunikointi: harvesteri-ajokone-kaukokuljetus

· Ali- ja ylilaatu

· Puuston, maaston ja kaluston vaurioiden minimointi

· Työturvallisuus

· Ympäristöasiat

 

Kohonnut tuottavuus maksaa koulutuksen hinnan takaisin parhaimmillaan muutamassa viikossa!

Työnjohtopalvelut

 

Kuljetusyrityksille

 

Hoidamme ajojärjestelyn puolestanne. Meillä on käytössämme nykyaikaiset työkalut, kokeneet ajojärjestelijät sekä viimeisin tietotaito. Useat ajojärjestelijät pystyvät tukemaan toisiaan työssään. Usean henkilön myötä osaamista karttuu laajasti. Ulkoistetun ajojärjestelyn myötä ei työnantajan riskejä, kuten sairastumiset, lomat ja työpaikkojen vaihdokset.

Lisäksi ajojärjestelijöidemme tukena on monipuolinen tiimimme. Meiltä saa enemmän kuin ajojärjeslijän osaamisen. Mukana tulee analyytiikkaan, sovelluskehitykseen, talouteen ja paikkatietoon liittyvä osaaminen, joka tukee palvelua. Esimerkiksi auraussovellus pystytään mukauttamaan asiakasyrityksemme tarpeita vastaavaksi nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

Sovellukset