Metsäavain Oy

 

Metsäomaisuuden hoitoa ja inventointiprojekteja vankalla kokemuksella

 

Meillä on vahva osaaminen suurten metsäkokonaisuuksien hallinnoimisessa, kuntatoimeksiannoissa ja taajamametsien hoidossa


Asiakkaan tavoitteet ja arvot ovat meille lähtökohtana, olipa kyseessä inventointiprojekti tai kokonaisvaltainen palvelu metsäomaisuuden hoidossa.

Neuvontaa ja kokonaisvaltaista metsäomaisuuden hoitoa

 

Suurten metsäkokonaisuuksien hallinnassa ajantasainen ja hyvin toteutettu metsäsuunnitelma on vain yksi ohjenuora. Puumarkkinoiden seuraaminen ja ennustaminen, puukauppojen kilpailuttaminen, korjuun ja metsähoitotöiden laadun valvonta, metsätiestön kunnossapito ja vaikkapa luontokohteiden arviot kuuluvat metsänomistamisen huoliin. Tarjoamme asiantuntemustamme kaikissa näissä. Palvelumme voi olla kertaluonteinen neuvonta tai kokonaisvaltainen metsäomaisuuden hoitosopimus tai jotain tältä väliltä. Asiakkaan etu ja arvot ovat aina kunnia-asiamme.

Ajantasainen metsäsuunnitelma päätöksenteon tueksi

 

Inventointiprojekti aloitetaan aina asiakkaan tavoitteiden kartoittamisella ja olemassa olevan paikkatiedon

laadun arvioinnilla.

 

Pyrimme aina asiakkaan kannalta parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan ratkaisuun uusinta teknologiaa käyttäen. Inventointimenetelmä voi olla kuvioittainen arviointi maastossa, dronekuvaus, laserkeilaustiedon hyödyntäminen tai vaikka kaikkien näiden yhdistelmä.

 

Inventointitiedon pohjalta optimoimme hakkuut ja hoitotoimenpiteet tavoitteidenne mukaisesti. Meillä on kokemusta myös taajamametsien hoidosta ja metsien monikäytöstä, ja suunnitteluprojektiin voimme sisällyttää esimerkiksi kunnan asukkaiden osallistamisen.

 

Suunnitteluohjelmina käytämme Etapio ForestKIT -metsätietojärjestelmää ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Toimenpiteiden optimoinnissa hyödynnämme kehittämiämme spatiaalisen optimoinnin malleja. Valmiin suunnitelman luovutamme sekä tulostettuna suunnitelmakirjana että metsävarastandardin mukaisena sähköisenä siirtotiedostona, josta voitte luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillenne

kuten metsäyhtiöille.