Yhteisenä tavoitteena kannattavuus!

droneteknologia

 

Kehitämme  yhdessä asiakkaamme kanssa innovatiivisia ratkaisuja droneteknologian hyödyntämiseksi metsäalalla. Tavoitteenamme on edistää metsäbiotalouden kehitystä, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä kehittämällä entistä tarkempia sekä käytännön tarpeita palvelevia tiedonkeruumenetelmiä droneja hyödyntäen.

 

paikkatietoanalyysit

 

Vuodesta 2018 alkaen olemme kehittäneet avoimen paikkatiedon prosessointimalleja, joiden avulla tuotamme tehokkaasti tietoa mm. puunhankinnan, logistiikan ja metsävarojen hallinnan tarpeisiin.

 

Ymmärrämme lähtöaineiston laadun merkityksen, huomioimme sen laskennassa ja korjaamme sitä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Yhdessä asiakkaan kanssa pyrimme pääsemään problematiikan juurille ja käyttökelpoisimpaan ratkaisuun. Palvelumme voi olla kertaluonteinen paikkatietoanalyysi tai asiakkaan liiketoimintaa tukeva jatkuva aineistopalvelu.

 

 

LASKENTAPALVELUT

 

Hyödynnämme asiakkaan käytössä olevien ohjelmistojen keräämiä tietoja ja räätälöimme sovellusohjelmia keräämään tarvittavaa tietoa. Osaamme hakea käyttökelpoista tietoa hyvinkin suuresta ja monimutkaisesta datamäärästä sekä hallita datan virheitä ja poikkeavuuksia.

 

Asiakkaan päätöksenteon tueksi laadimme selkeitä raportteja, jotka auttavat kehittämään toimintaa haluttuun suuntaan. Esimerkkejä laskentapalveluistamme ovat puunkorjuun ja -kuljetuksen tuottavuus- ja kannattavuuslaskelmat sekä CO2-päästölaskelmat.

 

 

 

METSÄOMAISUUDEN HOITOA JA INVENTOINTIPROJEKTEJA VANKALLA KOKEMUKSELLA

 

Meillä on vahva osaaminen suurten metsäkokonaisuuksien hallinnoimisessa, kuntatoimeksiannoissa ja taajamametsien hoidossa


Asiakkaan tavoitteet ja arvot ovat meille lähtökohtana, olipa kyseessä inventointiprojekti tai kokonaisvaltainen palvelu metsäomaisuuden hoidossa.

 

AJANTASAINEN METSÄSUUNNITELMA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

 

Inventointiprojekti aloitetaan aina asiakkaan tavoitteiden kartoittamisella ja olemassa olevan paikkatiedon

laadun arvioinnilla.

 

Pyrimme aina asiakkaan kannalta parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan ratkaisuun uusinta teknologiaa käyttäen. Inventointimenetelmä voi olla kuvioittainen arviointi maastossa, dronekuvaus, laserkeilaustiedon hyödyntäminen tai vaikka kaikkien näiden yhdistelmä.

 

Inventointitiedon pohjalta optimoimme hakkuut ja hoitotoimenpiteet tavoitteidenne mukaisesti. Meillä on kokemusta myös taajamametsien hoidosta ja metsien monikäytöstä, ja suunnitteluprojektiin voimme sisällyttää esimerkiksi kunnan asukkaiden osallistamisen.

 

Suunnitteluohjelmina käytämme Foresta -metsätietojärjestelmää ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Toimenpiteiden optimoinnissa hyödynnämme kehittämiämme spatiaalisen optimoinnin malleja. Valmiin suunnitelman luovutamme sekä tulostettuna suunnitelmakirjana että metsävarastandardin mukaisena sähköisenä siirtotiedostona, josta voitte luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillenne

kuten metsäyhtiöille.