Palvelumme

 

Teemme metsätalouden suunnittelua ja metsäkiinteistöjen välitystä asiakkaan ehdoilla. Käytössämme on alan uusin tieto ja teknologia.

Palveluitamme voi ostaa osana metsätilan hoitosopimusta tai tilanteen ja tarpeen mukaan. Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi  ja pyydä tarjous.

Tavoitekartoitus
Lähes jokaisella metsänomistajalla on enemmän kuin yksi metsätalouden päätöksentekoa ohjaava tavoite. Tavoitekartoituksessa käymme jäsennellysti läpi metsätalouden tavoitteet ja määritämme eri tavoitteiden painoarvot metsänomistajan kanssa. Tavoitekartoitus toimii pohjana suunnitelmalliselle metsätaloudelle, jossa metsänomistajan arvot ovat etusijalla.

Metsäsuunnitelma
Ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta näet helposti metsätalouden tulot ja menot vuosittain, tehtävät toimenpiteet, puustotiedot ja luontokohteet. Suunnitelmaa edeltää aina tavoitekartoitus, jotta suunnitelma palvelisi metsänomistajaa mahdollisimman hyvin. Palveluumme kuuluu maastossa tehtävä inventointi ja toimenpidetarpeiden arviointi, kasvun laskenta ja metsää havainnollisesti kuvaavien raporttien ja karttojen laatiminen. Suunnitelmakansion lisäksi asiakkaamme saa tarvittaessa myös tietokoneella ja mobiililaitteella käytettävän sähköisen metsäsuunnitelman.

Metsätalouden kirjanpito
Teemme metsänomistamisen helpoksi ja hoidamme puolestasi metsätalouden kirjanpidon ja veroilmoituksen. Valvomme metsänomistajan etuja ja neuvomme kohti kannattavampaa ja verotuksellisesti edullisempaa metsätaloutta.

Metsäveroneuvonta
Palvelemme kaikissa metsäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Veroasiantuntijoillamme on laaja kokemus eri omistusmuotojen verosuunnittelusta ja löydämme vastauksen harvinaisempaankin kysymykseen.

Luonnonhoito
Selvitämme vapaaehtoiseen luonnonhoitoon ja -suojeluun liittyvät tuet ja mahdollisuudet luonnonarvokauppaan. Kartoitamme soveltuvat kohteet ja hoidamme metsänomistajan puolesta selvitys- ja hakuprosessit. Mikäli metsänomistajan tavoitteissa painotetaan riistalajien elinympäristöjen tärkeyttä, suunnittelemme toimenpiteet sen mukaisesti. Meillä on vankka kokemus myös virkistys- ja maisema-arvoiltaan tärkeiden kohteiden suunnittelusta.

Tienhoito ja -rakentaminen
Toimiva infrastruktuuri on kilpailuetu suomalaiselle metsätaloudelle. Hyvin hoidettu metsätiestö ja oikein suunnitellut kääntö- ja varastopaikat ovat kannattavia sijoituksia myös yksityiselle metsänomistajalle, sillä yhtiöt maksavat lähellä kantavaa tietä sijaitsevasta kesäkorjuukelpoisesta leimikosta huomattavasti enemmän kuin korjuun kannalta hankalista talvileimikoista. Laskemme investointien kannattavuuden ja suunnittelemme metsäteiden kunnostukset ja rakentamiset ammattitaitoisesti. Etsimme asiakkaan puolesta tiestön kunnossapitoon ja rakentamiseen luotettavat urakoitsijat. Tarvittaessa selvitämme ja organisoimme myös useamman metsänomistajan yhteiset tiehankkeet.

Metsätilan osto ja myynti
Hoidamme luotettavasti ja ammattitaitoisesti kiinteistönvälityksen, kun olet ostamassa tai myymässä metsätilaa. Teemme myytävistä kohteista tila-arvion ja järjestämme myynnille parhaan mahdollisen näkyvyyden. Metsätalouteen sijoittaville tarjoamme aktiivista tilakauppakumppanien etsintää.

Tutustu kiinteistönvälityspalveluihimme

Tila-arvio
Määritämme luotettavasti metsäkiinteistösi arvon. Tila-arviossa otetaan huomioon maapohjan arvo, metsävarat, metsätalouden tulojen ja menojen nettonykyarvo sekä kiinteistömarkkinatilanne. Laadimme tila-arviot asiakkaan tarpeen mukaan. Tarkka maastomittauksiin perustuvatila arvio soveltuu mm. kiinteistökauppaan, perinnönjakoon ja sukupolvenvaihdokseen. Tila-arvio voidaan toteuttaa myös avoimen metsävaratiedon perusteella ilman maastossa tapahtuvaa inventointia. Tällöin puuston arvo ei ole yhtä tarkka kuin maastomittauksen perusteella tehdyssä arviossa, mutta se on kuitenkin pätevä asiakirja ja kelpaa esimerkiksi verottajalle.