ts-metsä oy

Toteutimme metsäkoneenkuljettajien koulutuksen TS-Metsä Oy:lle. Koulutukseen osallistui yrityksestä kuusi kuljettaa.

 

Yrittäjältä saatujen perustietojen ja kouluttajan tekemien havaintojen perusteella määritimme kuljettajien keskeisimmät kehityskohteet valmennusta varten.

 

Valmennuksessa tarkastettiin kaikkien koneiden nostureiden säädöt optimaalisen työskentelyn mahdollistamiseksi.

Ajokoneen työskentelyssä kiinnitimme huomiota ajojärjestykseen, monilajikuormiin sekä ajon ja varastopaikkojen suunnitteluun. 

Harvesterien osalta kehitettävää löytyi hakkuiden suunnittelusta. Lisäksi työmalleja hiottiin tehokkaammiksi.

 

Valmennus kohensi ajokoneiden työskentelytarkkuutta, työn tuottavuutta ja polttoainetaloudellisuutta, ja myös kuljettaja koki työnsä helpottuneen. Harvesterillä parannuksia tapahtui työn tuottavuudessa ja polttoainetaloudessa. Lisäksi harvesterinkuljettajan työmalliin tehdyt muutokset helpottivat ajokonekuskin työtä.

 

Yrittäjän kommentti: "Ammattitaitoinen valmentaja, jonka vankka osaaminen edisti kuljettajien oppimista ja ammatillista kehittymistä. Valmennuksella oli positiivinen vaikutus yrityksen talouteen".