Yhteisenä tavoitteena kannattavuus!

Puunkorjuun ja -kuljetuksen työnjohtopalvelut

 

Palvelumme kattaa kokonaisvaltaisesti työnjohdon tehtävät tai on joustavasti asiakasyrityksen apuna tietyssä tehtäväkentässä tai kiireaikana.

 

Palvelumme kulmakiviä ovat:

●   ammattitaitoinen työvoima, joka joustaa tarpeen mukaan ja lisää siten toimintavarmuutta

●   sujuva ja tarkka raportointi, joka vastaa urakanantajan vaatimuksia ja palvelee parhaalla mahdollisella tavalla asiakasyrityksen toimintaa

●   asiakasyrityksen etu, jonka nimissä kehitämme jatkuvasti toimintaa

●  läpinäkyvä hinnoittelu, jonka avulla pysyy perillä todellisista kustannuksista

 

KOULUTUSPALVELUT


Puunkorjuu- ja kuljetusyrityksille suunnattujen koulutusten tavoitteena on nostaa
tuottavuutta, työhyvinvointia ja turvallisuutta. Kouluttajina toimivat erittäin kokeneet
ammattilaiset. Esimerkkejä koulutuspalveluistamme:

Osaamiskartoitus hakkuukoneen ja ajokoneen kuljettajille
Työmallikoulutus hakkuukoneen ja ajokoneen kuljettajille
Työhyvinvointikoulutus korjuuyrityksille
Korjuuyrityksille räätälöity työturvallisuuskoulutus
Kuljetusyrityksille räätälöity työturvallisuuskoulutus

Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät puutavara-auton kuljettajille

Ohjelmistojen käyttöönottokoulutukset

Sovellusohjelmat asiakkaan tarpeisiin

 

Räätälöimme sovelluksia tarpeen mukaan ja osaamme ottaa hyödyt irti jo asiakkaan käytössä olevista ohjelmista. Voimme parantaa tuottavuutta mm. automatisoimalla raportointia, hallitsemalla usean urakanantajan töitä samassa järjestelmässä ja yhdistämällä työaikakirjanpidon kannattavuuslaskentaan.

 

Sovelluskehityksessä panostamme aina käyttäjän näkökulmaan: sovellus on silloin hyvä kun se koetaan työtä helpottavaksi ja sitä käytetään.

 

Laskentapalvelut

 

Hyödynnämme asiakkaan käytössä olevien ohjelmistojen keräämiä tietoja ja räätälöimme sovellusohjelmia keräämään tarvittavaa tietoa. Osaamme hakea käyttökelpoista tietoa hyvinkin suuresta ja monimutkaisesta datamäärästä sekä hallita datan virheitä ja poikkeavuuksia.

 

Asiakkaan päätöksenteon tueksi laadimme selkeitä raportteja, jotka auttavat kehittämään toimintaa haluttuun suuntaan. Esimerkkejä laskentapalveluistamme ovat puunkorjuun ja -kuljetuksen tuottavuus- ja kannattavuuslaskelmat sekä CO2-päästölaskelmat.

 

Paikkatietoratkaisut

 

Vuodesta 2018 alkaen olemme kehittäneet avoimen paikkatiedon prosessointimalleja, joiden avulla tuotamme tehokkaasti tietoa mm. puunhankinnan, logistiikan ja metsävarojen hallinnan tarpeisiin.

 

Ymmärrämme lähtöaineiston laadun merkityksen, huomioimme sen laskennassa ja korjaamme sitä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Yhdessä asiakkaan kanssa pyrimme pääsemään problematiikan juurille ja käyttökelpoisimpaan ratkaisuun. Palvelumme voi olla kertaluonteinen paikkatietoanalyysi tai jatkuvampi aineistopalvelu osana asiakkaan toimintaa.

 
Asiantuntijapalvelut

 

Tietoisella työllä olemme rakentaneet metsäammattilaisten verkostoa, jossa hyödynnämme kunkin vahvuusalueita ja erityisosaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Verkostoomme kuuluu yrityksemme 18 työntekijän lisäksi yhteistyökumppaneita ja aliyrittäjiä.

 

Osaamisemme asettuu tarpeittenne mukaisesti organisaationne joustavaksi jatkeeksi tai kertaluonteiseksi konsultoinniksi ratkaisevan päätöksenteon yhteydessä.

 

Tarjoamme asiantuntemustamme mm. seuraavissa aihepiireissä:

 

●   Metsävarojen hallinta

   Logistiikka

●   Puunkorjuu

●   Työteho ja työnjohto

   Metsäverotus ja metsätilan sukupolvenvaihdos

●   Metsien monikäyttö

●   Energiapuun hankinta

●   Drone metsävarojen inventoinnissa

●   Metsätuhojen inventointi ja riskianalyysit

Jarkko Repo

Palvelut kuljetusyrityksille

0503664643

jarkko.repo@metsaavain.fi