Metsäavain Oy

 

TIETOA, TAITOA, TULOSTA!
 
Puunhankinta ja metsävarojen hallinnointi on vahvaa ydinosaamistamme. Seuraamme alan tutkimusta ja samalla elämme käytännön metsätalouden maailmassa. Yhdessä löydämme toimivimmat ratkaisut yrityksellenne käyttöön.
Paikkatietoratkaisut ja laskentapalvelut

 

Paikkatiedon käyttö puunhankinnassa ja metsävarojen hallinnassa on vahvinta osaamisaluettamme. Vuodesta 2018 alkaen olemme kehittäneet avoimen metsävaratiedon prosessointimalleja, joiden avulla analysoimme metsävaratietoa erittäin tehokkaasti.

 

Ymmärrämme lähtöaineiston laadun merkityksen, huomioimme sen laskennassa ja korjaamme sitä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Tavoitteenamme on löytää kustannustehokkaita ja aidosti toimiva ratkaisuja ongelmiin, koskivatpa ne sitten metsävarojen käyttöä, puunhankintaa tai logistiikkaa.

 

Paikkatietoratkaisuja ja laskentapalveluita tarjoamme aina yksilöllisesti ja pyrimme yhdessä asiakkaamme kanssa päästä problematiikan juurille ja käyttökelpoisimpaan ratkaisuun. Palvelumme voi olla kertaluonteinen paikkatietoanalyysi, jatkuvampi aineistopalvelu tai vaikkapa asiakkaan tarpeisiin kehitetty tietojärjestelmäsovellus.

Asiantuntijapalvelut

 

Tietoisella työllä olemme rakentaneet metsäammattilaisten verkostoa, jossa hyödynnämme kunkin vahvuusalueita ja erityisosaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä verkostoomme kuuluu yli 20 metsäammattilaista.

 

Osaamisemme asettuu tarpeittenne mukaisesti organisaationne joustavaksi jatkeeksi tai kertaluonteiseksi konsultoinniksi ratkaisevan päätöksenteon yhteydessä.

 

Tarjoamme asiantuntemustamme mm. seuraavissa aihepiireissä:

 

- Paikkatieto puunhankinnassa   ja      metsävarojen hallinnassa

- Logistiikka

- Puunkorjuu

- Työteho ja työnjohto

- Metsäverotus ja metsätilan sukupolvenvaihdos

- Metsien monikäyttö

- Energiapuun hankinta

- Drone metsävarojen inventoinnissa

- Venäjän metsätalous ja puunhankinta